Velkommen

Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen blev afholdt den 7. marts 2023 i Hjallese Forsamlingshus. Kl. 19.00

Maskinhus

Vi har i 2022 fået algebehandlet taget og fået ny rygning på taget.

Indvendig er der renoveret vægge og lofter i det store værkstedsrum, der er malet i entreen og det store værkstedsrum.

Loftet er blevet isoleret og der er lavet mulighed for opbevaring af materialer på loftet.


I 2023 vil vi få lavet gulvet i maskinhuset, det er revnet og skævt.

Hunde og katte

Vi har desværre nogle løse hunde i området.

Grundejerne opfordres til fremover at indfange hunden og bede Politiet afhente den.

Vi har også nogle få katte der går ind til grundejere, som ikke ønsker deres besøg.

Uønskede katte bedes også overgivet til Politiet.

Revneforsegling

Bestyrelsen vil løbende se på behovet for revneforsegling af vængerne.

Bevægelsespark Torpegården

Vores legepladser og fitness områder er til for alle også udefra kommende personer.

 

Trafikstøj

Vi har fået sat støjværn op på Volderslevvej.

Støjværnet er sat op, fordi der vil komme en meget stor trafikmængde i fremtiden, på grund af Energivejs forlængelse og udbygningen af industriområdet der omkring.

Teletaxa

Fynbus har nedlagt bussen til Torpegården.

Ordningen trådte i kraft den 1.juni 2017.

Køreplanen og vejledning:

https://www.fynbus.dk/tavleinfo/RutePlan/GetRuteplan?filnavn=1495799645_FynBus_Torpegaarden_teletaxi_2017.pdf


Parkering, nabohjælp, rotter og kloak

ParkeringNabohjælp


Bestyrelsen opfordre alle beboere til at tilmelde sig Nabohjælp ordningen på nettet. Via Nabohjælp ordningen kan vi gøre hinanden opmærksom på, når vi observerer biler, mennesker eller andet, som virker mistænkeligt. På den måde kan vi hjælpe hinanden til at forebygge indbrud!
Tilmelding til Nabohjælps ordningen kan findes på http://www.nabohjælp.dk. Tilmelding er gratis og der fremsendes automatisk klistermærker til opsætning i vinduer og på døre.

Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside kan findes her: http://www.dkr.dk/
 Rotter 


Der er stadig en del rotteproblemer i området. Derfor opfordres beboere til at tjekke udluftningen fra faldstammerne for mulige huller, knæk eller andre svagheder, som giver rotterne mulighed for at få adgang.
Såfremt man opdager rotter skal man tage kontakt til Mortalin
. Se mere på deres hjemmeside: http://www.mortalin.dk/da/Afdeling-Vest.

Kloak vedligeholdelse


Ifølge vores deklaration stk. 7 påhviler det ejerne at udbedre eller forny egne ledninger, fællesledninger er grundejerforeningens ansvar.:

Fællesledninger  skal i det omfang de ikke fornyes og vedligeholdes af forsyningsselskaber eller off. myndigheder, fornyes, vedligeholdes og bekostes af grundejere der betjenes af det pågældende anlæg med lige andele.

 

Velkommen til
Grundejerforeningen Torpegårdens
hjemmeside.

Siden vil løbende blive opdateret med:
Nyheder, fortegnelse over bestyrelsen, årsregnskaber, vedtægter, deklarationer samt info for området. 

 

Deklaration 2


Parkeringsforhold


Kun indregistrerede køretøjer, der må anvendes til personbefordring på indtil 3.500 kg totalvægt - og højst 3 på hver parcel - må være hjemmehørende og til stadighed henstillet på parcellen.


Køretøjer af anden art må kun henstilles på og ved parcellen i dét omfang, det er nødvendigt for af- og pålæsning.


Udendørs langtidsparkering af campingvogne og lignende må ikke finde sted.


Desuden har Odense Kommune vedtaget, at vi ikke må parkere på fortove,


ud for indkørsler, på græs arealer og cykelstier.


Der må i øvrigt ikke parkeres på vendepladserne.


Dette vil fremover blive overvåget i Torpegården af Odense Kommune.


Del siden