Historien

Bebyggelsen i Grundejerforeningen Torpegården blev påbegyndt i 1972 af Jens P. Koch og består af 461 boliger, beliggende i Humlebivænget, Ildfuglevænget, Guldøjevænget og de fleste med ulige nr. i Guldsmedevænget.

For at give en fornemmelse af områdets størrelse, har vi her anført nogle tal som kan illustrere dette.

Torpegårdens samlede areal                      308.000 m
2


Heraf ejer grundejerforeningen:                    66.889 m2

 Af Grundejerforeningens areal udgør:


Græsplæner og græsrabatter                       14.800 m2

Beplantede arealer                                          6.000 m2

Vænger                                                          25.895 m2

Flisebelagte stier                                                 2,5 km

Fortov                                                                  8,4 km

Fællesarealerne

Grundejerforeningens fællesarealer indeholder følgende:

Der er 2 legepladser og 2 boldbaner og 1 petanquebane. Den ene legeplads er væsentlig større end den anden og har i 2011 fået en multibane opsat. Vi har fået opsat et stort legeredskab fra Kompan i 2018 og et Fitnessområde i 2019. Ved den store legeplads er der yderligere et større grønt areal, som bl.a. benyttes til at afholde Skt. Hans og fastelavn.

Foreningens fællesarealer vedligeholdes af en gartner, som også sørger for at feje stier og fortove 2 gange om året. Gartneren rydder for sne på foreningens fællesstier.

Det praktiske

På Volderslevvej ved busstoppestedet er der opsat en postkasse, som tømmes jævnligt.
 
På Volderslevvej kører Fynbus/Arriva med linierne 141 og 142 .

Køreplaner kan altid findes på http://www.fynbus.dk

Af indkøbsmuligheder kan nævnes er det nærmeste butikstorvet i Hjallese samt Dalumcentret.

Der bor flere dagplejemødre i området og på Sommerfuglevej ligger et integreret børnehus. Læs mere om børnepasning på Odense Kommunes hjemmeside: http://www.odense.dk/topmenu/borger/familie%20boern%20og%20unge

Foreningens drift

Grundejerforenings daglige drift varetages af den valgte bestyrelse. Medlemmer til bestyrelsen vælges for en 2-årig periode på generalforsamlingen, og kun halvdelen af bestyrelsen er på valg af gangen.

Bogholderiet og vedligehold af foreningens områder varetages af eksterne firmaer.

Der betales et årligt kontingent, som går til driften af foreningen herunder løbende vedligehold af vængerne i foreningen samt snerydning på stier og fortorve samt øvrigt relevant arbejde.

Der afholdes årligt fællesarrangementer i forbindelse med fastelavn og Skt. Hans.

Del siden