Ejendommen matr.nr. 11ue Hjallese By, Dalum, pålægges herved følgende bestemmelser:

1.
Ejendommen må kun udstykkes i overensstemmelse med vedhæftede plan.

2.
 Yderligere udstykning må ikke finde sted.

3.
Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom
må ikke overstige 25.

4.
Bebyggelsen må kun opføres i overensstemmelse med den på planen viste retningsgivende bebyggelsesplan.

5.
Samtlige ejere af de på planen viste parceller har pligt til at være medlem af grundejerforeningen Torpegården.

Disse bestemmelser ønskes lyst servitutstiftende
på matr.nr. 11 ue Hjallese By, Dalum.

Påtalen tilkommer Odense Byråd.

Med hensyn til den ejendommen påhvilende pantegæld samt byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.


Odense, den 11. oktober 1983

Del siden