Praktisk info:

 

Kontakt:

torpegaarden@gmail.com

Telefon: 60 26 72 05

 

Kontingent:

Kontingentet er på 1.600,- i 2024 og forfalder den 1. april.

Regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Kontingentets størrelse godkendes på den årlige generalforsamling umiddelbart forinden.

 

Til/Fra-flytning:

Inden du fraflytter Torpegården, skal du eller din ejendomsmægler huske at give kasseren besked om din fraflytning, samt navnet på de(n) ny(e) beboer(e). Dette kan gøres på denne hjemmeside ved at følge dette link.

Eventuelle mellemregninger omkring kontingentet i den resterende årsperiode ordnes direkte mellem køber og sælger af huset.

 

Lejer/Udlejer:

Hvis du er lejer af et hus, er det din udlejer, som skal sørge for at betale kontingentet til grundejerforeningen. Samtidig er det kun din udlejer, som er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

 

Grundejerens pligter:

Som grundejer i Torpegårdens grundejerforening skal du være opmærksom på, at du har følgende pligter udover de sædvanlige pligter som grundejer:

- Du skal selv forestå snerydning af vejen og fortovet foran din matrikel. Grundejerforeningen sørger for snerydning på fællesstier. Det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for at fortovet er farbart. Det er også den enkelte grundejers forsikring der skal dække, hvis der sker uheld på fortovet.

- Du skal klippe din hæk, så grundejerforeningen har mulighed for at vedligeholde de fælles arealer bedst muligt.

- Du skal sørge for at overholde foreningens vedtægter. Læs dem ved at følge dette link.

Del siden