Dagsorden

Generalforsamling.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Torpegården.

Generalforsamlingen afholdes

4. marts 2014 kl. 19.00 - 21.00

i Hjallese Forsamlingshus.

Dagsorden.


1. Valg af dirigent
2. Nedsættelse af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
5. Indkomne forslag 

6. Budget og fastlæggelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

8. Valg af revisor og - suppleanter

9. Eventuelt

På valg er:
Preben Schaub, formand, modtager genvalg
Lars Vesterborg, bestyrelsesmedlem, modtager ikke genvalg

Maria Bertelsen, suppleant, modtager genvalg

Hans Rasmussen, suppleant, modtager genvalg

John Arvø, revisor, modtager genvalg

Annelise Carstens, revisorsuppleant, modtager genvalg

Jørgen Milkær, revisorsuppleant, modtager genvalg

Del siden