Generalforsamling Indkaldelse

 

 

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

I Grundejerforeningen Torpegården.

Generalforsamlingen afholdes

Når myndigherne tillader det

I Hjallese Forsamlingshus

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Nedsættelse af stemmeudvalg.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslag

     a. Bestyrelsen foreslår hævelse af kontingent

         med kr. 100
     b. Bestyrelsen foreslår, at vi fjerner noget af stien ved

         Ildfuglevænget 20-22-24

6. Budget og fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter.

    Se liste over medlemmer der er på valg.

8. Valg af revisor og – suppleanter.

    Se liste med medlemmer der er på valg.

9. Eventuelt.

På valg er:

     Formand:

    Carsten H. Larsen                   Modtager ikke genvalg (Flytter)

    Kasserer:

     Lars D. Nielsen                       Modtager genvalg

     Bestyrelsesmedlem:
    Simon Rasmussen                    Modtager genvalg

    Bestyrelsesmedlem:

    Niels Olsen                             Modtager valg

    Bestyrelsessuppleant:

    Bestyrelsessuppleant:

   Revisor:

   Preben Schaub                       Modtager ikke genvalg

   Revisorsuppleant:

   Erik Madsen

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens Beretning for året 2020

Året 2020 er gået, så skal der gøres status over, hvad der er sket i vores område i gennem året.

Asfalt.

Vi har haft syn og skøn på vores asfalt her i Torpegården og kan ud fra den konkludere at NCC har lavet deres arbejde som de skulle, det viser sig at de revner som er opstået kommer fra underlaget længere nede i jorden. Vi har haft møde med flere forskellige asfalt firmaer for at høre hvad deres vurdering var, i forhold til de revner der er kommet og alle er enige om at de skal forsegles så der ikke trænger vand/frost ned og ødelægger mere af vejen. Vi har fået revneforseglet 3 vænger på Humlebivænget og et vænge på Ildfuglevænget og vil løbende holde øje og få revneforseglet de steder hvor det bliver nødvendigt.

Den daglige drift:

2020 har været et stille år vi har ikke haft mulighed for at holde arrangementer som vi plejer men det betyder ikke at der ikke er sket noget. Vi har fået ny Gartner som er Green Team til at holde vores grønne områder. Vi har fået lagt nye fliser på de sidste brandstier ned mod kolonihaverne og på 3 stier i Guldøjevænget. Vi har fået lagt fliser rundt om maskinhuset så der ikke kan trænge vand ind i fundamentet og fjernet den grus bunke samt betonmur der stod bag ved maskinhuset. Vi har fået plantet noget mere vedligeholdelsesfri beplantning op ved maskinhuset.  Vi har fået rettet kælkebakken til og lavet en lille sti op ad bakken så det er nærmere og mere sikkert at komme op på toppen, når der kælkes på den og det må siges, at det bliver brugt flittigt når der er sne. Vi har fået en ny pakkeboks op ved maskinhuset som bliver brugt flittigt og der vil blive sat noget lys op som tænder når man er ved boksen for at hente sin pakke.

Arrangementer

Fastelavn er desværre aflyst i år i henhold til myndighedernes anbefalinger.

Sankt Hans: Vi ved ikke på nuværende tidspunkt om det bliver muligt at afholde Sankt Hans i år, men når vi nærmer os datoen så tager vi stilling til om det kan afholdes.

Glatføre bekæmpelse.

Vi skal gøre opmærksom på at der ikke er fælles snerydning mere og at det derfor er op til den enkelte grundejer at rydde sne på eget fortov og vej, samt sørge for at det ikke er glat.

Der bliver kun ryddet sne på fælles stier og det sker når vi fra bestyrelsen kontakter gartneren for at få ham til at gøre dette.  

Kloak. 

Fællesledningen i stamvejen ved Guldøjevænget er kollapset og vi er derfor blevet pålagt af Odense kommune at få den repareret, vi er dog ikke helt sikker på hvem der er ansvarlig for denne udgift, da det teknisk set er i vejen som kommunen holder, at kloakken er styrtet sammen i og vi er derfor i gang med at finde ud af dette med hjælp fra en advokat.

Formand.

Fra den 1 april bor vores nuværende formand ikke længere i Torpegården, da han har solgt sit hus og valgt at flytte på landet for at nyde sin pension, derfor bliver Suppleant Per Madsen midlertidig formand for torpegården. Der vil blive valgt en ny formand når vi engang får lov af myndigheder til at mødes igen i større antal. Der vil blive meldt ud i god tid fra bestyrelsen hvornår vi holder generalforsamling 2021.

Telefon.

Bestyrelsen har besluttet, at indkøbe en telefon til torpegården, som bliver den man skal ringe på, hvis man har behov for at kontakte bestyrelsen fremadrettet. Det gælder ting som man mener har betydning for torpegården som er relevante. Klager over naboen er ikke relevante, men skal stiles til myndighederne. Nummeret er 6026 7205.

Vi kan altid kontaktes via Mail: torpegaarden@gmail.com.

Kontingent.

Kontingentet for 2021 bliver opkrævet den 1. april ifølge vedtægterne.

Kontingentet er kr. 1.500 for 2021, hvis der kommer en ændring af kontingentet på generalforsamlingen, vil ændringen først træde i kraft i 2022.

Forslag til generalforsamlingen

 

Forslag til generalforsamlingen 2021

 

 

Bestyrelsen foreslår, at der sættes yderligere kr. 200 af til kloak-/vejpuljen.

 

Det forhøjede beløb skal så også bruges til snerydning.

 

Vi vil så have en ”buffer” til snerydning, hvis vi et år får meget sne.

 

Beløb der ikke bruges til snerydning, vil forhøje vejpuljen.

 

Det er nødvendigt at vi forhøjer beløbet til vejpuljen, da vi skal bruge penge til revneforsegling med ca. 4 års mellemrum og til ny asfalt om ca. 20 år.

 

Puljen vil så komme til at hedde sne-kloak og vejpulje.

 

Forhøjelsen af beløbet til sne-kloak og vejpuljen vil kræve en kontingentforhøjelse på kr. 100 til kr. 1.600/år.

Forslag til generalforsamlingen

 

Forslag til generalforsamlingen 2021

 

 

Bestyrelsen foreslår, at vi fjerner stien i græsplænen for enden af Ildfuglevænget ud for nummer 20-22-24. Der vil i stedet blive sået græs.

 

Fliserne skal lægges om, da de ligger hulter til bulter og der er ikke brug for stien, da fliserne på Sommerfuglevej kun ligger ca. 15 meter fra denne sti og ligger parallelt med denne.

Del siden